Om

Nobel Records er et uavhengig plateselskap i Oslo.


NOBEL RECORDS - WIKIPEDIA


Nobel Records har distribusjon via Musikkoperatørene (fysisk) og Phonofile (elektronisk).

Nobel Records er delt opp i 3 avdelinger


INTERNASJONALE (worldwide) utgivelser (www.nobelrecords.com)

NORSK-AVDELING (domestic) (www.nobelrecords.no)

DISTRIBUTION ONLY department (www.northpop.no)


Nobel Records er også nært knyttet opp mot NOBEL STUDIO

©2016 NOBEL RECORDS           FONO MEMBER  DOWNLOAD LOGO 

"Musikk med en arv og med en fremtid"

NOBEL RECORDS ER ET UAVHENGIG PLATESELSKAP I OSLO

Nobel Records er også: Nobel Records (International), Nobel Records (Studio) and NorthPop (distribution)

Nobel Records (International Dept.)

Nobel Records (Recording-Studio)

Northpop (Music Distribution ONLY Partner)